JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT EMPRENJUNT, SA

Amb data 02 de Setembre de 2020Es va celebrar i aprovar la JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA Amb el següent ordre del dia: ORDRE DEL DIA: 1) – Examen i Aprovació Comptes Anuals i proposta d’aplicació resultatsexercici 20192) – Aprovació (si escau) de la gestió social efectuada per l’òrgand’administració de la societat durant l’exercici 20193) …

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT EMPRENJUNT, SA Llegeix més »