JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT EMPRENJUNT, SA

Es convoca JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES, que es celebrarà, en el domicili de la societat, C/ Aragó, núm. 390-394 àtic porta 12, 08013 Barcelona, el dia 02 de Setembre de 2020, a les 16:30 hores, amb el següent:  ORDRE DEL DIA:  1) – Examen i Aprovació Comptes Anuals i proposta d’aplicació resultats exercici …

JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA D’ACCIONISTES DE LA SOCIETAT EMPRENJUNT, SA Llegeix més »